Monochromes (+White Border) - Metropix

#1136 - People With Balls

BORDERED NARROW monochrome