Monochromes (+White Border) - Metropix

#1142 - Composition With Splash

BORDERED NARROW monochrome